Bezpečnosť práce

11 posts

Národný inšpektorát práce

Požiadavky BOZP na stavenisku

Zdroj: https://www.ip.gov.sk/bozp/poziadavky-na-stavenisko/ Staveniskom sa rozumie aj priestor, v ktorom sa vykonávajú […]