Bezpečnosť práce

Dokumentácia, školenia zamestnancov, plán revízií, kontroly pracovísk, šetrenie pracovných úrazov, bezpečnostné značenia, poradenstvo

Požiarna ochrana

Dokumentácia, školenia zamestnancov, preventívne prehliadky, cvičné požiarne poplachy, kontroly požiarnych dverí, požiarne značenia

Ing. Radoslav Lyžičiar

mob: 0908 774 887, Bratislava

e-mail: lyziciar@bezpo.sk

 Výkon technika požiarnej ochrany a autorizovaného bezpečnostného technika vykonávam osobne.

Školenia zamestnancov je možné vykonať aj formou videohovoru s prezentáciou a overovaním vedomostí.

Národný inšpektorát práce

Požiadavky BOZP na stavenisku

Zdroj: https://www.ip.gov.sk/bozp/poziadavky-na-stavenisko/ Staveniskom sa rozumie aj priestor, v ktorom sa vykonávajú […]