Bezpečnosť práce

Dokumentácia, školenia zamestnancov, plán revízií, kontroly pracovísk, šetrenie pracovných úrazov, bezpečnostné značenia, poradenstvo

Požiarna ochrana

Dokumentácia, školenia zamestnancov, preventívne prehliadky, cvičné požiarne poplachy, kontroly požiarnych dverí, požiarne značenia

Ing. Radoslav Lyžičiar

mob: 0908 774 887, Bratislava

e-mail: lyziciar@bezpo.sk

 Výkon technika požiarnej ochrany a autorizovaného bezpečnostného technika vykonávam osobne.

Školenia zamestnancov je možné vykonať aj formou videohovoru s prezentáciou a overovaním vedomostí.

Práca z domu (homeoffice) a BOZP

V prvom rade je potrebné odlišovať prácu prostredníctvom home office a domácku prácu resp. teleprácu. Domácka práca a telepráca v súlade s § 52 ods. 1 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v platnom znení (ďalej „zákonník práce“) sú práce, ktoré vykonáva zamestnanec pre zamestnávateľa za podmienok dohodnutých v […]