Lekárnička na pracovisku

Neexistuje právny predpis, ktorý by presne vymedzoval a určoval, čo má obsahovať lekárnička na pracovisku.

Neexistuje nijaký všeobecný obsah, ktorý by bol univerzálny pre všetky pracoviská, avšak je vhodné mať v lekárničke k dispozícii dezinfekčné prostriedky, obväzy, leukoplasty, rúško, teplomer, pinzetu a príručku prvej pomoci. Lieky sa nesmú v lekárničke nachádzať.

V prípade nerizikovej (zvyčajne kancelárskej) práce sa možno inšpirovať autolekárničkou, ktorá vám pomôže zabezpečiť prvú pomoc v prípade drobných úrazov.

U rizikových povolaní patria medzi najčastejšie úrazy popáleniny, zasiahnutie žieravinami, zlomeniny a porezania, a preto zamestnávatelia oceňujú možnosť zakúpenia kompletnej náplne lekárničky podľa typu prevádzky. Ak zamestnanci manipulujú s ostrým náradím, mal by byť povinným vybavením lekárničky na pracovisku plnohodnotný obväzový balíček vrátane prostriedkov na zastavenie krvácania. V prípade práce s dráždivými látkami alebo žieravinami, doplňte do lekárničky prípravky pre neutralizáciu poleptania a výplach očí. Tie by mali byť z dôvodu možného dočasného oslepnutia k dispozícii na otvorenom nástennom držiaku. Nezabudnite ani na riziká popálenín a nakúpte chladivé obväzy a gély pre zmiernenie následkov popálenia.

Existuje však aj množstvo profesií, ktoré so sebou nesú veľmi špecifické riziká. Napríklad v prípade prác pri vode alebo potápačských prác je nevyhnutné mať k dispozícii sadu prvej pomoci pre prípad utopenia.

Čo sa týka umiestnenia lekárničky, zákon nevymedzuje presné požadované umiestnenie, avšak musí byť splnená podmienka, že lekárnička musí byť ľahko prístupná všetkým zamestnancom a viditeľne označená príslušnou značkou – biely kríž na zelenom podklade.

Zamestnávateľovi samozrejme vzniká povinnosť z pravidelne kontrolovať dátum jej exspirácie.