Blog

pracovný úraz

Pracovný úraz

Pracovný úraz v zmysle Zákonníka práce je poškodenie zdravia, ktoré bolo zamestnancovi spôsobené pri plnení […]

Požiarny technik

Medzi hlavné činnosti technika požiarnej ochrany (PO) patria školenia zamestnancov, vypracovanie dokumentácie PO, vykonávanie cvičných […]