Zaujímavé stránky

Na týchto stránkach nájdete zaujímavé informácie z oblasti požiarnej ochrany a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci:

Výborný prehľad o právnych predpisoch nájdete na tejto stránke.

Na stránke Národného Inšpektorátu práce , nájdete veľmi dôležité informácie o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o pracovno právnych vzťahoch. Stránka je prehľadná sú tam napr. stanoviská k častým otázkam, publikácie, informácie o BOZP.

Úrad verejného zdravotníctva poskytuje informácie ohľadom zdravotného dohľadu na prácu, činnosť pracovnej zdravotnej služby, oznamovanie kategórie práce 2 a pod.

Na stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky nájdete v časti prevencia informácie v oblasti požiarnej ochrany.

Skvelé videá ohľadom poskytovania prvej pomoci nájdete na youtube: https://youtu.be/rAzw4ZYP3ss

Ďalšími skvelými videami sú videá v oblasti bezpečnosti práce, ktoré nájdete na adrese: https://www.napofilm.net

V dnešnej dobe hasiaci prístroj patrí medzi štandardné vybavenie rodinných a bytových domov, výrobných hál, čerpacích staníc či kultúrnych zaradení. Vedeli by ste ich však v prípade požiaru použiť? Je to jednoduché, alebo je dôležité si dať na niečo pozor. Ukážku používania hasiacich zariadení nájdete na adrese: https://youtu.be/QO7KETrafeo. Zdroj: Hasičský záchranný sbor České republiky

Na stránke MV SR prezídium HaZZ nájdete usmernenia k rôznym oblastiam: https://www.minv.sk/?platne-usmernenia.