Bezpečnosť práce

12 posts

Bezpečnostný technik

Rozlišujú sa dva typy bezpečnostných technikov a to: bezpečnostný technik a autorizovaný bezpečnostný technik. Rozdiel medzi nimi je v tom, že kým bezpečnostný technik môže vykonávať svoju činnosť jednoducho povedané pre zamestnávateľov s nižším rizikom ako sú napr. administratívne spoločnosti, autorizovaný bezpečnostný technik môže vykonávať činnosť vo všetkých odvetviach. Bezpečnostný […]