Bezpečnosť práce

Dokumentácia, školenia zamestnancov, plán revízií, kontroly pracovísk, šetrenie pracovných úrazov, bezpečnostné značenia, poradenstvo

viac v blogu

Požiarna ochrana

Dokumentácia, školenia zamestnancov, preventívne prehliadky, cvičné požiarne poplachy, kontroly požiarnych dverí, požiarne značenia

viac v blogu

Ing. Radoslav Lyžičiar

mob: 0908 774 887, Bratislava

e-mail: lyziciar@bezpo.sk

 Výkon technika požiarnej ochrany a autorizovaného bezpečnostného technika vykonávam osobne. 

Národný inšpektorát práce

Zamestnávanie študentov

Stanovisko Národného inšpektorátu práce ohľadom zamestnávania študentov nájdete na tejto […]