Daily Archives: 31. januára 2019

1 post

Bezpečnostný a požiarny technik

Bezpečnostný technik

Rozlišujú sa dva typy bezpečnostných technikov a to: bezpečnostný technik […]