Ing. Radoslav Lyžičiar – BEZPO 

Plk. Prvoniča 4, 841 06 Bratislava
mob:+421908774887, e-mail: rado.lyziciar@gmail.com
IČO: 40231356  DIČ: 1045872179 (nie som platcom DPH)
Číslo živnostenského registra: 105-28212

 Výkon technika požiarnej ochrany a autorizovaného bezpečnostného technika vykonávam osobne. Cenovú ponuku vypracujem na základe potrebných informácií alebo obhliadky priestorov. Výkon požiarneho a bezpečnostného technika ponúkam v týchto variantoch: ako jednorázové vykonanie školenia zamestnancov, jednorázové vypracovanie dokumentácie a výkon požiarneho a bezpečnostného technika  dodávateľským spôsobom na základe zmluvy.

Kontakt