Požiarna ochrana

6 posts

Požiarny technik

Medzi hlavné činnosti technika požiarnej ochrany (PO) patria školenia zamestnancov, vypracovanie dokumentácie PO, vykonávanie cvičných požiarnych poplachov, vyvesovanie požiarno – bezpečnostných tabuliek, vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok (ja okrem zápisu do požiarnej knihy vyhotovujem aj samostatné správy), vykonávanie kontrol požiarnych uzáverov (požiarne dvere, klapky a pod.), určovanie miest so zvýšeným požiarnym […]