Požiarna ochrana

6 posts

dokumentácia PO

Požiarny technik

Medzi hlavné činnosti technika požiarnej ochrany (PO) patria školenia zamestnancov, […]