Požiarna ochrana

6 posts

Bezpečnostný a požiarny technik

Povinnosť zamestnávateľa mať technika PO a BOZP (buď vlastným zamestnancom alebo dodávateľským spôsobom) je daná § 9 Zákonom č. 314/2001 o ochrane pred požiarmi a § 22 Zákonom č. 124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Pričom, ak nejde o zamestnávateľa t.j. nemá žiadnych zamestnancov a nemá vo vlastníctve […]